NOVINKY


 

Během prvního pololetí letošního roku provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR v celé republice více než 125 tisíc kontrol. V jejich rámci se zaměřili na dodržování režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání a případné zneužívání nepojistných sociálních dávek. Celková úspora přesáhla 62 mil. Kč. Zároveň ÚP ČR předal Státnímu...

Skupina ČEZ v těchto dnech uzavřela se společností Eurohold smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv. Prodejní cena činí 335 milionů EUR. Vypořádání transakce podléhá schválení bulharským antimonopolním úřadem a bulharským energetickým regulačním úřadem. Mezinárodní arbitráž, kterou společnost ČEZ zahájila vůči Bulharské republice v červenci 2016,...

Ministerstvo životního prostředí pokračuje v celkové výši 4,5 miliardy korun z Operačnho programu Životního prostředí na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Dotační výzvy s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro příjem žádostí od 2. května 2018 do 3. února 2020. O finanční podporu se mohou ucházet města, obce, kraje, jejich příspěvkové...

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Díky této novele policisté nebo hasiči získají možnost přivydělat si mimo služební poměr a také možnost zvýšení platu zavedením stabilizačního příplatku. Práci mimo služební poměr bude moci nově příslušník bezpečnostního sboru vykonávat se souhlasem...

Finanční správa v těchto dnech rozesílá přibližně 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019. Lhůta pro zaplacení této daně či její splátky končí 31. května, pokud nepřesáhne částku daně 5 000,-Kč. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30....

Dle zákona č. 32/2019 Sb. s účinností od 1. 7. 2019 dochází ke zrušení karenční doby, což je doba, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti. konkrétně první 3 dny neposkytuje náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem. Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného...

eNeschopenka

11.04.2019

Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna od 1. 1. 2020. Dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Nasazení eNeschopenky do testovacího prostředí bude realizováno od 1. 10. 2019.

Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již pátým rokem. Do aktuální výzvy Operačního programu potravinová a materiální pomoc se mohou přihlásit všechny kraje ČR, včetně hl. m. Prahy. Pro školní rok 2019/2020 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí na bezplatné stravování pro děti z...

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. 4. 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Finanční správa přinesla na svých webových stránkách souhrn nejčastějších chyb v daňových přiznáních.

Senátoři doplnili k návrhu novelizace daňových předpisů pozměňovací návrhy a vrátili ho k projednání poslancům.