Daňové změny pro rok 2021 - odpisy

11.02.2021

Novelizací zákona č. 609/2020 Sb. nastalo několik změn v rámci daňově odpisovaného majetku.

Hmotným majetkem, který se pro účely zákona o daních z příjmů daňově odpisuje, jsou samostatné hmotné movité věci, jejichž vstupní cena je po novu vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Majetek do tohoto limitu, který se účetní jednotka rozhodla aktivovat, se odpisuje účetně. Účetní odpisy jsou daňově uznatelným nákladem.

Zvýšení hranice z 40 000 Kč na 80 000 Kč se týká i technického zhodnocení hmotného majetku.

Pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 lze využít mimořádné odpisy, které umožňují daňové uplatnění vstupní ceny během 12 nebo 24 měsíců. Odpisovatel však musí být prvním vlastníkem majetku. Nelze je přerušit. Jejich použití je dobrovolné. Podobně takto se postupovalo i kolem roku 2008.