Podnikový management v praxi

Studium poskytuje profesní vzdělání se zaměřením na potřebné dovedností pro výkonnou i řídící činnost podniku jako celku nebo v jednotlivých útvarech, jako personální, obchodní či ekonomicko-finanční.

Moje vize: "jasná pravidla, dostupnost vzdělání a člověk na prvním místě". 


Školné:

Cena za celou délku studia 47 880,- Kč vč. DPH.  

Lze zaplatit buď jednorázově nebo ve splátkách po dobu studia na 12 měsíců (výše splátky 3.990,-Kč vč. DPH)

Poplatky:

jednorázový poplatek za promoce činí 3.500,- Kč vč. DPH.

Žádné další poplatky nejsou vybírány.


Délka studia: 2 semestry (12 měsíců) nebo 4 semestry (tj. 24 měsíců).

Forma studia: on-line výuka avšak s možností osobní účasti na seminářích vedených přímo vyučujícím k probírané výuce.

Jazyk studia: český, slovenský.

Studijní materiály: zdarma, na vyžádání i v tištěné podobě.

Zakončení jednotlivých předmětů: řešení zadaných konkrétních úloh pomocí počítačové aplikace.

Zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu MBA.

Tutor: každému studentovi je přidělen tutor, který Vás vede po celou dobu studia a je Vám nápomocen při řešení potíží.

Podmínky přijetí ke studiu: ukončené středoškolské vzdělání a 2 roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání. 

On-line knihovna zdarma: odborné publikace pro váš další profesní i osobní rozvoj.

Bonus: Obdržením titulu nic nekončí. Nadále Vás budeme zdarma infomovat o novinkách ve vašem oboru. Budeme Vaší "alma mater".

Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je potřeba absolvovat deset odborných předmětů, které jsou rozděleny do 10. měsíců v případě studia na 12 měsíců resp. 20 měsíců v případě studia na 24 měsíců. Každý předmět je zakončen elektronicky z pohodlí domova vypracováním testu vč. případové studie, který je klasifikován lektorem. Zbylé dva resp. čtyři měsíce jsou věnovány pro vypracování závěrečné práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí a student obdrží manažerský titul MBA.