Obchodní a občanské právo v praxi

Studium je koncipováno tak, aby jeho absolventi získali ucelený přehled o aktuální problematice v oblasti. Celá výuka je koncipována formou názorných ukázek a případových studií. Díky tomu se toto studium stává přitažlivější a více atraktivnější.

Moje vize: "...právo je mocným nástrojem v rukou schopných..."


Školné:

Cena za celou délku studia 47 880,- Kč vč. DPH.

Lze zaplatit buď jednorázově nebo ve splátkách po dobu studia na 12 měsíců (výše splátky 3.990,-Kč vč. DPH)

Poplatky:

jednorázový poplatek za promoce činí 3.500,- Kč vč. DPH.

Žádné další poplatky nejsou vybírány.

Délka studia: 2 semestry (12 měsíců) nebo 4 semestry (24 měsíců).

Forma studia: on-line výuka avšak s možností osobní účasti na seminářích vedených přímo vyučujícím k probírané výuce.

Jazyk studia: český, slovenský.

Studijní materiály: zdarma, na vyžádání i v tištěné podobě.

Zakončení předmětů: řešení zadaných konkrétních úloh pomocí počítačové aplikace.

Zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu LL.M.

Tutor: každému studentovi je přidělen tutor, který Vás vede po celou dobu studia a je Vám nápomocen při řešení potíží.

Přijetí ke studiu: ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.  


Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je potřeba absolvovat deset odborných předmětů, které jsou rozděleny do 10. měsíců v případě studia na 12 měsíců resp. 20 měsíců v případě studia na 24 měsíců. Každý předmět je zakončen vypracováním případové studie, který je klasifikován lektorem. Zbylé dva resp. 4 měsíce jsou věnovány pro psaní závěrečné práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí a student obdrží právní titul LL.M.