Management ve vinařství 

Ve spolupráci s rodinným vinařstvím Hřebačka (www.vinarstvihrebacka.cz) jsme pro Vás připravili unikátní studium MBA ve specializaci Management ve vinařství. 

Jde o první, zcela ojedinělý obor svého druhu v České i Slovenské republice zaměřený na česká a moravská vína.

Studenti se seznámí s historií vinohradnictví, poznají typické vinohradnické oblasti a podoblasti vč. odrůd, naučí se degustaci a somiliérství. Studenti se naučí dovednosti z oblastí cenotvorby, propagace a distribuce vína ke konečnému zákazníkovi.


Tomáš Hřebačka, DBA, LL.M., MSc. koordinátor studia
Tomáš Hřebačka, DBA, LL.M., MSc. koordinátor studia

Školné:

Cena za celou délku studia 43 500 Kč vč. DPH. 

Lze zaplatit buď jednorázově nebo ve splátkách po dobu studia tj. 12 měsíců po 3 625,- Kč.

Poplatky:

jednorázový poplatek za promoce činí 3.500,- Kč. vč. DPH

Žádné další poplatky nejsou vybírány.

Délka studia: 2 semestry (12 měsíců).

Forma studia: on-line výuka s možností účasti na seminářích s odbornými lektory.

Jazyk studia: český, slovenský.

Studijní materiály: zdarma, na vyžádání i v tištěné podobě.

Zakončení předmětů: řešení zadaných konkrétních úloh pomocí počítačové aplikace.

Zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu MBA Management ve vinařství v praxi.

Tutor: každému studentovi je přidělen tutor, který Vás vede po celou dobu studia a je Vám nápomocen při řešení potíží.

Přijetí ke studiu: ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

Bonus: Obdržením titulu nic nekončí. Nadále Vás budeme zdarma infomovat o novinkách ve vašem oboru. Budeme Vaší "alma mater".

Co se naučíte

1.Historii vinohradnictví - zaměříme se na samotnou historii a přejdeme až po současnost. Seznámíte se s vinařskými oblastmi a podoblastmi včetně typických českých a moravských odrůd.

2.Historii révy vinné - seznámíte se s problematikou terroiru, geologií, révou vinnou v podobě botanicky nebo také vegetativním cyklem révy vinné.

3.Správu vinice - tento předmět je zaměřený na správu vinice, tj. od výsadby přes údržbu mladých vinic.

4.Výrobu vín - tento předmět navazuje na předchozí a je zaměřen na činnosti od sklizně po lahvování (praktická prezentace ve sklepě), dále je zaměřen na kvalitní a nekvalitní vinné révy, její nedostatky, vady či choroby.

5.Vše od otevření od nalití vína - student se dozví pravidla snoubení, skupiny pokrmů, skupiny vín, vzájemné kombinace, teploty podávání, druhy skleniček a karaf, podávání šumivých, bílých, růžových a červených vín, nejvýznamnější moštové odrůdy révy vinné - bílé a modré. Dále pak stolování, barový servis nebo skladování vín. 

6.Degustaci a somiliérství - funkce sommeliera, senzorické hodnocení, hodnotící systémy, viněty vín, nabídka vín a tvorba vinného listu. Výuka je doplněna o praktickou prezentaci ve sklepě.

7.Podporu prodeje a cenotvorba - marketing a management každého vinaře.

8.Obchodní dovednosti vinaře - vhodné nejen pro manažery a obchodníky.

9.Vinařský zákon - ochutnávka legislativy, vztahující se k vinařství. 

10.Závěrečnou práci a praktickou zkoušku somiliéra

Obsah studia

Pro úspěšné zvládnutí studia je potřeba absolvovat deset odborných předmětů, které jsou rozděleny do 10. měsíců. Každý předmět je zakončen vypracováním elektronického testu nebo praktickými příklady, které jsou klasifikovány lektorem. Zbylé dva měsíce jsou věnovány pro vypracování závěrečné práce a přípravě na somiliérství a degustátorství. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí a student obdrží manažerský titul MBA