Moravská akademie, s.r.o.
"založeno pro Vás"

 

Ing. Ondřej Šabata, PhD. jednatel

O nás

Naše motto: Ikarus zažil pád, s námi zůstanete v oblacích...

Naše hodnoty: kvalita, čas, cena.

Naše zásady: Nejde nám o Vaše peníze - celé studium za jediný plat.

Naše vize: Titulem všechno nekončí, povedeme Vás i nadále cestou vzdělání a informací.

Náš cíl: Vzdělání použitelné v praxi.

Naše výzva: Jsou desítky škol, jenom jedna je ta pravá. Na nic nečekejte a přihlaste se k nám. Jsme tu pro Vás.

Naše přednosti:

  • spolupráce s odborníky z praxe
  • lidský přístup
  • studium garantují praktičtí výkonní odborníci avšak se zkušenostmi z akademické sféry
  • individuální přístup
  • vzdělávání jak dálkově formou on-line pomocí internetu, tak pomocí osobní výuky
  • jasná pravidla, která se v průběhu studia nemění
  • podmínky fair play
  • kvalita vzdělání a její aktuálnost
  • propracovaný vzdělávací systém.

Celá naše struktura vzdělávání se opírá o Evropský rámec kvalifikací (EQF,) který byl přijat všemi zeměmi Evropské unie. 

Dále jsme součástí Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání  (European Association for International Education - EAIE) jež je uznávaným evropským centrem pro internacionalizaci vyššího vzdělávání. EAIE pomáhá najít postupy pro internacionalizaci celé vzdělávací společnosti profesionálům z akademického i neakademického prostředí. Díky spolupráci s klíčovými partnery může asociace prosazovat zájmy svých členských organizací a pracovat tak na pozvednutí mezinárodního vyššího vzdělávání nejen v Evropě.

Moravská akademie, s.r.o. je certifikovanou vzdělávací institucí, včetně všech vzdělávacích programů MBA, MPA a LL.M. u společnosti International Education Society (IES). Výstupem je potom pro každého úspěšného absolventa získání vedle diplomu s příslušným profesním titulem i celosvětově uznávaný certifikát IES v českém a anglickém jazyce. Mimo to každý úspěšný absolvent obdrží výpis kompetencí, které za dobu profesního studia na naší škole získal.

Reference studentů/absolventů - vyžádejte si další kontakty

Bc. Laura Vyoralová

Manažer / dozorčí rada

Pro studium práva LL.M. jsem se rozhodla proto, že je mezinárodně uznávané. Kombinovaná forma výuky je skvělá v tom, že předměty ve kterých se neprofiluji, mohu studovat online, tím šetřím čas a ty, které využívám v praxi, mohu osobně či online konzultovat s odborníky z praxe. Velmi pak oceňuji, že získané znalosti jsou v praxi reálně využitelné.    

Karel Škubala

Logistika / doprava

Chci poděkovat za perfektní komfort a ergonomii studia MBA, stejně jako kvalitu studijního programu včetně materiálů a skript. 
Benefit získání profesního titulu MBA při Vaší instituci doporučuji. 
Přeji hodně stejně spokojených studentů. 

Školíme management TOP firem

Spolupracujte v oblasti školení s námi. Individuální studijní přístup Vám zajistí nové znalosti, dovednosti i kompetence, které využijete ve své praxi.