Moravská akademie, s.r.o.
"založeno pro Vás"

 

Ing. Ondřej Šabata, PhD. jednatel

O nás

Naše motto: Ikarus zažil pád, s námi zůstanete v oblacích...

Naše hodnoty: kvalita, čas, cena.

Naše zásady: Nejde nám o Vaše peníze - celé studium za jediný plat.

Naše vize: Titulem všechno nekončí, povedeme Vás i nadále cestou vzdělání a informací.

Náš cíl: Vzdělání použitelné v praxi.

Naše výzva: Jsou desítky škol, jenom jedna je ta pravá. Na nic nečekejte a přihlaste se k nám. Jsme tu pro Vás.

Naše přednosti:

  • spolupráce s odborníky z praxe
  • lidský přístup
  • studium garantují praktičtí výkonní odborníci avšak se zkušenostmi z akademické sféry
  • individuální přístup
  • vzdělávání jak dálkově formou on-line pomocí internetu, tak pomocí osobní výuky
  • jasná pravidla, která se v průběhu studia nemění
  • podmínky fair play
  • kvalita vzdělání a její aktuálnost
  • propracovaný vzdělávací systém.

Celá naše struktura vzdělávání se opírá o Evropský rámec kvalifikací (EQF,) který byl přijat všemi zeměmi Evropské unie. 

Dále jsme součástí Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání  (European Association for International Education - EAIE) jež je uznávaným evropským centrem pro internacionalizaci vyššího vzdělávání. EAIE pomáhá najít postupy pro internacionalizaci celé vzdělávací společnosti profesionálům z akademického i neakademického prostředí. Díky spolupráci s klíčovými partnery může asociace prosazovat zájmy svých členských organizací a pracovat tak na pozvednutí mezinárodního vyššího vzdělávání nejen v Evropě.

Moravská akademie, s.r.o. je certifikovanou vzdělávací institucí, včetně všech vzdělávacích programů MBA, MPA a LL.M. u společnosti International Education Society (IES). Výstupem je potom pro každého úspěšného absolventa získání vedle diplomu s příslušným profesním titulem i celosvětově uznávaný certifikát IES v českém a anglickém jazyce. Mimo to každý úspěšný absolvent obdrží výpis kompetencí, které za dobu profesního studia na naší škole získal.

Reference studentů/absolventů - vyžádejte si další kontakty

Bc. Laura Vyoralová

Manažer / dozorčí rada

Pro studium práva LL.M. jsem se rozhodla proto, že je mezinárodně uznávané. Kombinovaná forma výuky je skvělá v tom, že předměty ve kterých se neprofiluji, mohu studovat online, tím šetřím čas a ty, které využívám v praxi, mohu osobně či online konzultovat s odborníky z praxe. Velmi pak oceňuji, že získané znalosti jsou v praxi reálně využitelné.    

Karel Škubala

Logistika / doprava

Chci poděkovat za perfektní komfort a ergonomii studia MBA, stejně jako kvalitu studijního programu včetně materiálů a skript. 
Benefit získání profesního titulu MBA při Vaší instituci doporučuji. 
Přeji hodně stejně spokojených studentů. 

Ing. Miloš Majerník, PhD.

Finanční manažer

Dovoľujem si touto cestou poďakovať vedeniu ako aj celému kolektívu konzultantov Moravskej akadémie s.r.o. za ich aktívny prístup a trpezlivosť pri konzultáciách počas celého štúdia. Oceňujem najmä odbornú a zároveň praktickú pomoc pri analýze rôznych situácií vyplývajúcich z manažérskej praxe. Zároveň si vážim aj rozvoj medzinárodných vzťahov na základe spolupráce so študentami zo Slovenska a alokovanie MBA vzdelávania do novej modernej platformy, kde sa stiera rozdiel učiteľ - študent, ale spoločným brainstormingom sa snažíme objavovať pridanú hodnotu v nových hodnotových vzťahoch.
Ďakujem za inšpirujúce vzdelávanie a prajem veľa úspechov!

Školíme management TOP firem

Spolupracujte v oblasti školení s námi. Individuální studijní přístup Vám zajistí nové znalosti, dovednosti i kompetence, které využijete ve své praxi.