Management a marketing ve školství v praxi

Vzhledem k četným žádostem od ředitelů škol a vedoucích školských institucí, kteří studují či studovali  naše profesní studia, jsme akceptovali jejich výzvu a rozšířili MBA o nový obor Management a marketing ve školství v praxi

Profesní program MBA v oboru Management a marketing ve školství v praxi má za cíl rozšířit jak teoretické tak i praktické vědomosti, které jsou zaměřeny na problematiku řízení a správy školských organizací a institucí.

Mgr. Petra Šobáňová, LL.M. garantka oboru
Mgr. Petra Šobáňová, LL.M. garantka oboru

Školné:

Školné za celé studium: 49.800,-Kč vč. DPH.

Lze zaplatit buď jednorázově nebo ve splátkách po dobu studia např. na 12 měsíců je výše splátky 4.150,-Kč vč. DPH

Poplatky:

jednorázový poplatek za promoce činí 3.500,- Kč vč. DPH.

Žádné další poplatky již nejsou vybírány.

Délka studia: 2 semestry (12 měsíců).

Forma studia: on-line výuka s možností účasti na seminářích s odbornými lektory.

Jazyk studia: český, slovenský.

Studijní materiály: zdarma, na vyžádání i v tištěné podobě.

Zakončení jednotlivých předmětů: řešení zadaných konkrétních úloh pomocí počítačové aplikace.

Zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu MBA Management a marketing ve školství v praxi a dále mezinárodního certifikátu.

Tutor: každému studentovi je přidělen tutor, který Vás vede po celou dobu studia a je Vám nápomocen při řešení potíží.

Přijetí ke studiu: ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

Obsah studia

K úspěšnému zakončení studia musí student absolvovat celkem deset odborných předmětů (10 měsíců). Na konci studia (2 měsíce) pak student vypracovává závěrečnou práci v rozsahu 40 stran. Studium probíhá v českém nebo slovenském jazyce, každý student má předěleného svého tutora, který je studentům kdykoliv k dispozici. Studenti naleznou veškeré studijní materiály i testování k jednotlivým předmětům v e-learningu školy. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím seminářů nebo pomocí e-mailové komunikace. 

Absolvent získá základní kompetence v oblasti strategického managementu a plánování, marketingu, personalistiky nebo při řízení pedagogických procesů. Dále se bude orientovat ve školském managementu či krizovém a projektovém řízení. 

Cílem studia je, aby absolvent dokázal získané znalosti, dovedenosti a kompetence aplikovat na praktické situace. 

Předměty programu

  1. Vzdělávací soustava České republiky a její vývoj
  2. Management školy
  3. Strategický management školy
  4. Ekonomika a účetnictví ve škole
  5. Image školy a marketingová komunikace
  6. Komunikační dovednosti řečníka, etika a etiketa
  7. Krizový management školy
  8. Projektový management ve školství
  9. Personální management 
  10. Závěrečná práce