Executive DBA studium

Tento studijní program je navržen tak, aby jeho absolventi dokázali řešit reálné situace ve firemní praxi a díky nabytým zkušenostem dokázali optimální řešení implementovat do praxe. 

Výuka je koncipována za pomocí názorných ukázek, případových studií, a také individuální konzultací s odborníky z praxe. Díky tomu se toto studium stává přitažlivější a více atraktivnější.

Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. koordinátor studia
Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. koordinátor studia

Moje vize:


Školné:

Cena za celou délku studia činí 89.880,- Kč vč. DPH

Lze zaplatit buď jednorázově nebo ve splátkách po dobu studia, tedy 12 x 7.490,-Kč vč. DPH)

Poplatky:

jednorázový poplatek za slavnostní ukončení činí 3.500,- Kč vč. DPH.

Žádné další poplatky nejsou vybírány.

Délka studia: 2 semestry (12 měsíců).

Forma studia: on-line výuka s možností osobní účasti na individuálních seminářích (pouze Vy a lektor).

Jazyk studia: český, slovenský.

Studijní materiály: zdarma, na vyžádání i v tištěné podobě.

Zakončení jednotlivých předmětů: řešení zadaných konkrétních úloh pomocí počítačové aplikace.

Zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu Executive DBA.

Tutor: každému studentovi je přidělen tutor, který Vás vede po celou dobu studia a je Vám nápomocen při řešení potíží.

Podmínky přijetí ke studiu: ukončené vysokoškolské vzdělání, nebo profesní titul MBA, LL.M., MPA.

On-line knihovna zdarma: odborné publikace pro váš další profesní i osobní rozvoj.

Bonus: Obdržením titulu nic nekončí. Nadále Vás budeme zdarma infomovat o novinkách ve vašem oboru. Budeme Vaší "alma mater".

Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je zapotřebí absolvovat osm odborných předmětů, které jsou rozděleny do 8. měsíců. Každý předmět je zakončen elektronicky z pohodlí domova vypracováním testu vč. případové studie, který je klasifikován lektorem. Zbylé čtyři měsíce jsou věnovány pro vypracování závěrečné práce a publikační tvorbě. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí a student obdrží manažerský titul Executive DBA.