Executive DBA studium

Tento studijní program je navržen tak, aby jeho absolventi dokázali řešit reálné situace ve firemní praxi a díky nabytým zkušenostem dokázali optimální řešení implementovat do praxe. 

Výuka je koncipována za pomocí názorných ukázek, případových studií, a také individuální konzultací s odborníky z praxe. Díky tomu se toto studium stává přitažlivější a více atraktivnější.

Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. koordinátor studia
Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. koordinátor studia

Moje vize:


Školné:

Cena za celou délku studia činí 89.880,- Kč vč. DPH

Lze zaplatit buď jednorázově nebo ve splátkách po dobu studia, tedy 12 x 7.490,-Kč vč. DPH)

Poplatky:

jednorázový poplatek za slavnostní ukončení činí 3.500,- Kč vč. DPH.

Žádné další poplatky nejsou vybírány.

Délka studia: 2 semestry (12 měsíců).

Forma studia: on-line výuka s možností osobní účasti na individuálních seminářích (pouze Vy a lektor).

Jazyk studia: český, slovenský.

Studijní materiály: zdarma, na vyžádání i v tištěné podobě.

Zakončení jednotlivých předmětů: řešení zadaných konkrétních úloh pomocí počítačové aplikace.

Zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu Executive DBA.

Tutor: každému studentovi je přidělen tutor, který Vás vede po celou dobu studia a je Vám nápomocen při řešení potíží.

Podmínky přijetí ke studiu: ukončené vysokoškolské vzdělání, nebo profesní titul MBA, LL.M., MPA.

On-line knihovna zdarma: odborné publikace pro váš další profesní i osobní rozvoj.

Bonus: Obdržením titulu nic nekončí. Nadále Vás budeme zdarma infomovat o novinkách ve vašem oboru. Budeme Vaší "alma mater".

Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je zapotřebí absolvovat osm odborných předmětů, které jsou rozděleny do 8. měsíců. Každý předmět je zakončen vypracováním případové studie, která je klasifikována lektorem. Zbylé čtyři měsíce jsou věnovány pro vypracování závěrečné práce a publikační tvorbě. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí a student obdrží manažerský titul Executive DBA.