Profesní kurzy a publikace

Pořádané profesní kurzy jsou určeny pro jednotlivce, skupiny i celé firmy. 

Odborné publikace je možné zakoupit elektronické či tištěné.


Profesní kurzy

Naučte se číst účetní výkazy 

Kurz je určený pro manažery, ekonomy i majitele podniků, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví resp. výkaznictví. Kurz je doplněn o řadu příkladů.

Rozsah 6 hod. prezenčně. Cena 6.590,-Kč/osoba. Informace na: kurzy@moravska-akademie.cz

Aplikovaná finanční analýza pro pokročilé

Finanční analýza se na praktických příkladech zabývá nejen absolutními a poměrovými ukazateli, ale také bankrotními a bonitními modely. Součástí kurzu je také program jež usnadní výpočty finanční analýzy. 

Rozsah 6 hod. prezenčně. Cena 7.990,-Kč/osoba. Informace na: kurzy@moravska-akademie.cz

Účetnictví nejen podnikatele

Kurz je určen pro studenty středních a vysokých škol a také drobné podnikatele, kteří se chtějí seznámit s platnou legislativou s základními účetními případy ve třídách 0-6.

Rozsah 8 hod. prezenčně. Cena 6.290,-Kč/osoba. Informace na: kurzy@moravska-akademie.cz

Podání jednotlivých daňových přiznání pro podnikatele a fyzické osoby

Daň z příjmu fyzických nebo právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty... potřebujete vědět jak na to?

Rozsah 3 hod. Více informací na kurzy@moravska-akademie.cz

Obchodní spory a soudní resp. mimosoudní řízení

Obchodní spory se mohou řešit mimosoudně nebo soudně.  Řešení závisí na manažerských rozhodnutích, jakým způsobem bude řízení probíhat a nakolik se firmě vyplatí. My se podíváme pomocí praktických příkladů na možnosti řešení sporů z jak z pohledu poškozeného, tak i obohaceného.

Rozsah 2x4 hod. prezenčně. Cena 9.990,-Kč/osoba. Informace na: kurzy@moravska-akademie.cz

Rodinné právo v příkladech

Manželské majetkové právo, zúžení SJM, rozšíření SJM, vypořádání SJM, zánik manželství, sporný a nesporný rozvod, určování rodičovství, rodičovská odpovědnost, osobní styk rodiče s dítětem, opatrovník dítěte, zastoupení dítěte, osvojení nezletilého/zletilého, výživné, vyživovací povinnost, zvláštní opatření při výchově dítěte, vztahy mezi dítětem a jinými osobami, poručenství a opatrovnictví dítěte, ústavní výchova. Toto a mnoho se dovíte právě v tomto kurzu.

Rozsah 2x4 hod. prezenčně. Cena 8.990,-Kč/osoba. Informace na: kurzy@moravska-akademie.cz

Etiketa v komunikaci

Vídeňský protokol a společenská pravidla v pracovních a obchodních vztazích, tím vším vás provedeme kombinací názorného výkladu s použitím audiovizuální techniky a praktických ukázek a cvičení.

Rozsah 4 hod. prezenčně. Cena 5.490,-Kč/osoba. Informace na: kurzy@moravska-akademie.cz

Pozitivní myšlení nejen při práci manažera

Cílem kurzu je prohloubení sebepoznání jako nezbytného předpokladu sebezdokonalování, profesního a osobního růstu. Účastníci si lépe uvědomí rozvojové potenciály své osobnosti. Získají zpětnou vazbu a doporučení jak zvýšit svou úspěšnost v manažerské roli.

Rozsah 2x6 hod. prezenčně. Cena 10.990,-Kč/osoba. Informace na: kurzy@moravska-akademie.cz

Kancelářský balík MS Word, Excel, Power Point a internet

Práce s kancelářským balíkem již nemusí být pro Vás noční můrou. Kurz se může rozdělit i na jednotlivé části balíku. Výuka je přizpůsobena přesně podle Vašich požadavků.

Rozsah i cena individuální. Více info na kurzy@moravska-akademie.cz