NOVINKY


 

V sobotu 17. 8. 2019 od 8,30 do 11,00 v Uherském Hradišti proběhne seminář na téma Řízení před soudy. Tento seminář je pro naše studenty dobrovolný a samozřejmě zdarma. Tématy budou na praktických ukázkách např. vysvětleny postupy, jak napsat plnou moc, odvolání plné moci, předžalobní výzvu či žalobu. Více informací na info@moravska-akademie.cz

Během prvního pololetí letošního roku provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR v celé republice více než 125 tisíc kontrol. V jejich rámci se zaměřili na dodržování režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání a případné zneužívání nepojistných sociálních dávek. Celková úspora přesáhla 62 mil. Kč. Zároveň ÚP ČR předal Státnímu...

Skupina ČEZ v těchto dnech uzavřela se společností Eurohold smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv. Prodejní cena činí 335 milionů EUR. Vypořádání transakce podléhá schválení bulharským antimonopolním úřadem a bulharským energetickým regulačním úřadem. Mezinárodní arbitráž, kterou společnost ČEZ zahájila vůči Bulharské republice v červenci 2016,...

Ministerstvo životního prostředí pokračuje v celkové výši 4,5 miliardy korun z Operačnho programu Životního prostředí na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Dotační výzvy s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro příjem žádostí od 2. května 2018 do 3. února 2020. O finanční podporu se mohou ucházet města, obce, kraje, jejich příspěvkové...

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Díky této novele policisté nebo hasiči získají možnost přivydělat si mimo služební poměr a také možnost zvýšení platu zavedením stabilizačního příplatku. Práci mimo služební poměr bude moci nově příslušník bezpečnostního sboru vykonávat se souhlasem...

Finanční správa v těchto dnech rozesílá přibližně 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019. Lhůta pro zaplacení této daně či její splátky končí 31. května, pokud nepřesáhne částku daně 5 000,-Kč. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30....

Dle zákona č. 32/2019 Sb. s účinností od 1. 7. 2019 dochází ke zrušení karenční doby, což je doba, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti. konkrétně první 3 dny neposkytuje náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem. Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného...

eNeschopenka

11.04.2019

Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna od 1. 1. 2020. Dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Nasazení eNeschopenky do testovacího prostředí bude realizováno od 1. 10. 2019.