NOVINKY


 

Od 20. 8. 2022 byly vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/2022 Sb. změněny sazby stravného, které zaměstnanci přísluší při tuzemských pracovních cestách a dále dochází také ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM.

V souvislosti s očekáváným vysokým počtem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky se předpokládá, že řada obcí bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jejich vydaných obecně závazných vyhlášek, a to využitím institutu prominutí místního poplatku.

Eidentita.cz

13.01.2022

Od 1. prosince 2021 dochází ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Stávající portál eidentita.cz bude nově nést název Identita občana, další funkcionality se však nemění a zůstávají stejné

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově tak bude činit 5 994 Kč. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2022

Nově od ledna 2022 budou platit nové platové tarify u většiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců které se plošně zvýší o 1 000 Kč a v průměru o 400 Kč vzrostou prostředky určené na mimotarifní složky. Jinak tomu bude například u učitelů nebo zdravotníků.

Integrovaný regionální operační program (IROP) je největším programem, přes který se v Česku rozdělují peníze z evropských fondů. IROP pokračuje i v novém programovém období 2021-2027, ve kterém bude i několik novinek. Přibydou nové oblasti podpory, jako je třeba podpora veřejné infrastruktury v udržitelném cestovním ruchu, revitalizace veřejných...

Kurzarbeit

02.07.2021

Novela zákona, která upravuje tzv. kurzarbeit, byla 30. 6. zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 248/2021 Sb. Účinnost nastává od 1. 7. 2021. Díky kurzarbeitu půjde zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v situaci, kdy zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát tak může lépe pomoci firmám udržet pracovní...