Ozdravný balíček změn od roku 2024

26.05.2023

Vláda představila tento balíček změn, který zahrnuje bezmála 58 opatření.

S cílen snížit státní deficit o cca 94 mld. Kč. 

Platnost od 1. ledna 2024.

Obsahem  balíčku změn jsou:

 • Zvýšení daně z příjmů právnických osob (z 19 % na 21 %)
 • Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance
 • Zvýšení daně z nemovitých věcí a zavedení pravidelné valorizace
 • Zrušení a snížení daňových úlev a výjimek v oblasti daně z příjmů (pro právnické i fyzické osoby – např. snížení slevy na manželku a slevy na studenta, zrušení školkovného, zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, zrušení osvobození nadlimitních stravenek, snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům, zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci či zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání)
 • Zrušení či snížení výjimek u spotřebních daní z minerálních olejů
 • Zvýšení odvodové zátěže OSVČ
 • Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků
 • Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her
 • Posun prahu 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy
 • Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce
 • Zvýšení daně z lihu
 • Zvýšení poplatků za dobývání nerostů
 • Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech
 • Redukce sazeb DPH a snížení daně (redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %, přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH – např. kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, ...)
 • Snížení národních dotací
 • Snížení provozních výdajů o 5 % na každém rezortu
 • Snížení objemu platů ve státní sféře
 • Zpomalení tempa růstu platů ústavních činitelů
 • Změny v oblasti FKSP (snížení prostředků na FKSP o polovinu - z 2 % na 1 %)
 • Zrušení územních pracovišť Finanční správy
 • Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu prostředků na platy
 • Změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv
 • Ostatní úspory výdajů (např. zrušení kolkových známek jako platebního prostředku)
 • Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

Zdroj: https://www.zivnostnik.cz/33/k-planovanym-zmenam-2024-2025-uniqueidgOkE4NvrWuM7eV8MutIfyqD_xAt3iCPTpLpGVMy1prA/?serp=1