Moravská akademie, s.r.o.
Zahájení studia 1. dubna 2019

Založeno pro vás

Mnohaleté zkušenosti ze školství mě přivedly na myšlenku poskytnout fair play vzdělání s jasnými pravidly a přitom bez vysokých finančních nákladů. Nabízíme studijní programy typu MBA a LL.M., které si kladou za cíl zvýšit Vaši prestiž, doplnit si vzdělání, podívat se na problematiku z jiného pohledu či průběžně se vzdělávat, což jistě oceníte ve své profesi.     

Novinky

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. 4. 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Finanční správa přinesla na svých webových stránkách souhrn nejčastějších chyb v daňových přiznáních.

Senátoři doplnili k návrhu novelizace daňových předpisů pozměňovací návrhy a vrátili ho k projednání poslancům.

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů. Tyto interaktivní formuláře daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplňování daňových přiznání. Tiskopisy daňových přiznání jsou dostupné v Databázi aktuálních daňových tiskopisů. V této databázi je možné si vybrat klasický tiskopis, interaktivní tiskopis...

Nově dochází ke zvýšení limitu výdajů paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % - 80 % dle...

Touto novelou dochází ke snížení sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %. Novela se týká některých ÚSC a příspěvkových organizací provozujících tuto dopravu. Novela nabyde účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů (17. 1. 2019),...