Moravská akademie, s.r.o.
Zahájení studia 1. dubna 2019

Založeno pro vás

Mnohaleté zkušenosti ze školství mě přivedly na myšlenku poskytnout fair play vzdělání s jasnými pravidly a přitom bez vysokých finančních nákladů. Nabízíme studijní programy typu MBA a LL.M., které si kladou za cíl zvýšit Vaši prestiž, doplnit si vzdělání, podívat se na problematiku z jiného pohledu či průběžně se vzdělávat, což jistě oceníte ve své profesi.     

Novinky

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů. Tyto interaktivní formuláře daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplňování daňových přiznání. Tiskopisy daňových přiznání jsou dostupné v Databázi aktuálních daňových tiskopisů. V této databázi je možné si vybrat klasický tiskopis, interaktivní tiskopis...

Nově dochází ke zvýšení limitu výdajů paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % - 80 % dle...

Touto novelou dochází ke snížení sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %. Novela se týká některých ÚSC a příspěvkových organizací provozujících tuto dopravu. Novela nabyde účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů (17. 1. 2019),...

Od 1. ledna 2019 dojde k navýšení minimální mzdy o 1 150,- Kč, na 13 350,- Kč. Z toho plyne, že základní hodinová sazba se zvýší ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Zajímavostí je, že se jedná o druhé nejvýraznější nominální navýšení od jejího zavedení v roce 1991.