Institut pro prominutí místního poplatku

05.04.2022

V souvislosti s očekáváným vysokým počtem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky se předpokládá, že řada obcí bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jejich vydaných obecně závazných vyhlášek, a to využitím institutu prominutí místního poplatku.  

Poplatková povinnost může fyzickým osobám přicházejícím z Ukrajiny vzniknout především:

  • u místního poplatku ze psů (§ 2 ZMP),
  • poplatku z pobytu (§ 3 ZMP) a
  • poplatků za komunální odpad (§ 10d ZMP).

V souladu s § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad, jako správce poplatku, z úřední moci poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelných událostech.  


Zdroj: https://www.ucetnictvino.cz