Novinky v DPH

23.04.2021

V oblasti DPH čeká na schválení novelizace obsažená v tisku 867. Jde o implementaci změn ve Směrnici, pokud jde o prodej zboží na dálku. Úprava se dotkne e-shopů dodávajících zboží konečným spotřebitelům v rámci EU. Prahová hodnota pro zdanění ve státě sídla příjemce má být nově u všech států jednotná. Dodávky do 10 000 EUR ročně za jednoho dodavatele se mají zdaňovat ve svém členském státě, odkud zboží prodávají. Další část návrhu upravuje tutéž problematiku s prvkem dovozu.

Další návrh souvisí se změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění (tisk 992). I tento tisk je na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny zařazen na druhé a třetí čtení. Návrh má zavést přímo do těla zákona 15% sazbu DPH u služeb spočívajících v opravě nebo úpravě zdravotnických prostředků vydefinovaných pro účely ZDPH. Rovněž jejich definice se má změnit, což může mít dopad nejenom na zmíněné služby, ale i dodávku tohoto zboží.

Již v 3. čtení je návrh na změnu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (tisk 961). Především jde o náhradu pojmu dětská skupina pojmeme jesle ve smyslu speciálních předpisů.

Při schválení tisku 944 (2. čtení) by došlo k doplnění definice staveb pro sociální bydlení o centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním.