Daňová přiznání - termíny

06.05.2021

Pokud jste nepodali daňové přiznání v řádném termínu, tj. do 3. května, nevadí. Protože můžete pro podání zvolit elektronickou cestu, kdy termín se prodlouží až do 1. června 2021. 

Přehled za rok 2020 je OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám nejpozději do 2. 8. 2021

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v termínu do 30. 6. 2021.

Stejně jako v loňském roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu musí být nejpozději uhrazený i případný doplatek pojistného za rok 2020.