Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

04.01.2019

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2018 se navyšuje na 13 350 Kč.