Ministerstvo financí zveřejnilo Informační systém o platech

08.08.2018

Byly aktualizovány tarifní tabulky, nastavené kontroly tak reflektují aktuální platný stav....

POZOR - došlo ke změně počtu platných tarifních tabulek pro zaměstnance spadající pod zákoník práce, aktuální počet tarifních tabulek pro tento sběr dat činí 5. Více viz aktuální znění NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, § 5

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/is-o-platech#12761