Obědy ve školních jídelnách

29.03.2019

Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již pátým rokem. Do aktuální výzvy Operačního programu potravinová a materiální pomoc se mohou přihlásit všechny kraje ČR, včetně hl. m. Prahy. Pro školní rok 2019/2020 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí na bezplatné stravování pro děti z nemajetných rodin vyčleněno 80 mil. Kč. Projektové žádosti je možné podávat do začátku května.