Novela zákona o DPH

18.01.2019

Touto novelou dochází ke snížení sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %. Novela se týká některých ÚSC a příspěvkových organizací provozujících tuto dopravu. Novela nabyde účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů (17. 1. 2019), tedy 1. 2. 2019.