Zrušení karenční doby

25.04.2019

Dle zákona č. 32/2019 Sb. s účinností od 1. 7. 2019 dochází ke zrušení karenční doby, což je doba, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti. konkrétně první 3 dny neposkytuje náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem. Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %.