Změny v daních

28.02.2019

Senátoři doplnili k návrhu novelizace daňových předpisů pozměňovací návrhy a vrátili ho k projednání poslancům.

V oblasti DPH se řada senátních návrhů týká přesunu do druhé snížené sazby daně 10 %. To by se v případě souhlasu poslanců mohlo týkat:

  • dodávek pitné vody, úpravy a rozvodu vody prostřednictvím sítí, odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi,
  • stravovacích služeb a podávání nápojů, s výjimkou podání alkoholických nápojů (tato výjimka však nemá platit pro podávání piva - nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10),
  • služeb čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
  • služeb mytí oken prováděné v domácnostech,
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
  • oprav obuvi a kožených výrobků, oprav a úprav oděvů a textilních výrobků,
  • oprav jízdních kol,
  • kadeřnických a holičských služeb.