Změna výše zálohy na zdravotní pojištění od ledna 2020

09.01.2020

Změna se týká všech osob samostatně výdělečně činných, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platili minimum ve výši 2 208,- Kč. Po novu je minimální záloha 2 352,- Kč.