Výzva č. 9/2018: Podpora obcí v národních parcích

12.11.2018

Příjem žádostí: 3.12.2018 - 20.12.2019, alokace: 100 000 000 Kč

Určeno pro rozvoj obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí, snížit světelný smog, zajistit rozvojové plány s důrazem na životní prostředí nebo posílit environmentální vzdělávací aktivity. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí.

více informací na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=63