Výběr z daňového balíčku

18.01.2019

Nově dochází ke zvýšení limitu výdajů paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % - 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná.

"Předpokládáme, že živnostníkům zůstane díky tomuto opatření v peněženkách o 1,5 mld. Kč ročně více. Výpadek bude plně kompenzován náběhem zbývající fáze elektronické evidence tržeb. Tato opatření spolu velmi úzce souvisí, protože nezbytným předpokladem pro snižování daňové zátěže je zajištění jejich spravedlivého a řádného výběru, což se nám úspěšně daří," uvedla ministryně financí Schillerová.