eNeschopenka

11.04.2019

Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna od 1. 1. 2020. Dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Nasazení eNeschopenky do testovacího prostředí bude realizováno od 1. 10. 2019.