Čas na zpracování daňových přiznání

14.03.2019

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. 4. 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Finanční správa přinesla na svých webových stránkách souhrn nejčastějších chyb v daňových přiznáních.

Více naleznete na:https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tz-2019/souhrn-nejcastejsich-chyb-v-danovych-priznanich-9641